soicaupro24h.top

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
91 14 ngày
17 13 ngày
82 12 ngày
41 11 ngày
51 11 ngày
52 10 ngày
62 10 ngày
10 8 ngày
18 8 ngày
22 8 ngày
28 8 ngày
35 8 ngày
94 8 ngày
09 7 ngày
20 7 ngày
55 7 ngày
80 7 ngày
96 7 ngày
40 6 ngày
42 6 ngày
81 6 ngày
86 6 ngày
99 6 ngày
08 5 ngày
33 5 ngày
63 5 ngày
65 5 ngày
69 5 ngày
83 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
27 18 lần
58 16 lần
68 15 lần
57 14 lần
48 13 lần
50 13 lần
26 12 lần
30 12 lần
71 12 lần
89 12 lần
02 11 lần
06 11 lần
15 11 lần
24 11 lần
77 11 lần
01 10 lần
14 10 lần
29 10 lần
39 10 lần
43 10 lần
46 10 lần
56 10 lần
59 10 lần
65 10 lần
70 10 lần
76 10 lần
84 10 lần
93 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 91 đã 14 ngày chưa ra, cực đại là 31 ngày (từ 20/07/2009 đến 19/08/2009) [Chi tiết]
Cặp số 17 đã 13 ngày chưa ra, cực đại là 29 ngày (từ 21/08/2017 đến 18/09/2017) [Chi tiết]
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
Đặc biệt lâu chưa ra:
06 768 ngày
90 414 ngày
91 402 ngày
93 383 ngày
51 301 ngày
25 293 ngày
07 265 ngày
13 255 ngày
12 245 ngày
09 241 ngày
52 232 ngày
46 231 ngày
80 228 ngày
61 227 ngày
66 226 ngày
47 218 ngày
10 207 ngày
04 206 ngày
76 193 ngày
00 183 ngày
85 181 ngày
75 180 ngày
82 179 ngày
98 159 ngày
83 157 ngày
42 156 ngày
95 151 ngày
99 148 ngày
68 135 ngày
31 129 ngày
92 127 ngày
72 126 ngày
36 125 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 07/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 07/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 06/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 06/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 05/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 05/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 04/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 04/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 03/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 03/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 02/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 02/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 01/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 01/12/2018