soicaupro24h.top

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
38 13 ngày
91 12 ngày
17 11 ngày
82 10 ngày
41 9 ngày
51 9 ngày
52 8 ngày
62 8 ngày
74 8 ngày
12 7 ngày
45 7 ngày
59 7 ngày
61 7 ngày
10 6 ngày
13 6 ngày
18 6 ngày
22 6 ngày
28 6 ngày
35 6 ngày
94 6 ngày
04 5 ngày
09 5 ngày
20 5 ngày
55 5 ngày
80 5 ngày
96 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
27 16 lần
68 16 lần
50 15 lần
57 15 lần
58 15 lần
15 13 lần
48 13 lần
71 13 lần
26 12 lần
30 12 lần
65 12 lần
02 11 lần
06 11 lần
29 11 lần
31 11 lần
76 11 lần
77 11 lần
89 11 lần
01 10 lần
09 10 lần
14 10 lần
24 10 lần
34 10 lần
39 10 lần
59 10 lần
81 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 38 đã 13 ngày chưa ra, cực đại là 26 ngày (từ 04/07/2016 đến 29/07/2016) [Chi tiết]
Cặp số 91 đã 12 ngày chưa ra, cực đại là 31 ngày (từ 20/07/2009 đến 19/08/2009) [Chi tiết]
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
Đặc biệt lâu chưa ra:
06 766 ngày
90 412 ngày
91 400 ngày
93 381 ngày
51 299 ngày
25 291 ngày
07 263 ngày
13 253 ngày
12 243 ngày
09 239 ngày
52 230 ngày
46 229 ngày
80 226 ngày
61 225 ngày
66 224 ngày
47 216 ngày
10 205 ngày
04 204 ngày
76 191 ngày
00 181 ngày
85 179 ngày
75 178 ngày
82 177 ngày
98 157 ngày
83 155 ngày
42 154 ngày
95 149 ngày
99 146 ngày
68 133 ngày
31 127 ngày
92 125 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 07/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 07/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 06/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 06/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 05/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 05/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 04/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 04/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 03/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 03/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 02/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 02/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 01/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 01/12/2018