soicaupro24h.top

32 17 ngày
03 14 ngày
34 10 ngày
38 10 ngày
44 10 ngày
64 10 ngày
88 9 ngày
91 9 ngày
17 8 ngày
87 8 ngày
21 7 ngày
31 7 ngày
50 7 ngày
82 7 ngày
95 7 ngày
41 6 ngày
51 6 ngày
60 6 ngày
77 6 ngày
93 6 ngày
25 5 ngày
29 5 ngày
49 5 ngày
52 5 ngày
62 5 ngày
70 5 ngày
74 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
68 16 lần
27 15 lần
50 15 lần
58 15 lần
57 14 lần
65 13 lần
71 13 lần
15 12 lần
34 12 lần
59 12 lần
81 12 lần
83 12 lần
09 11 lần
48 11 lần
56 11 lần
69 11 lần
89 11 lần
14 10 lần
17 10 lần
18 10 lần
24 10 lần
26 10 lần
30 10 lần
37 10 lần
43 10 lần
55 10 lần
76 10 lần
93 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 32 đã 17 ngày chưa ra, cực đại là 24 ngày (từ 03/06/2007 đến 26/06/2007) [Chi tiết]
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
Đặc biệt lâu chưa ra:
06 763 ngày
90 409 ngày
91 397 ngày
93 378 ngày
51 296 ngày
25 288 ngày
07 260 ngày
13 250 ngày
12 240 ngày
09 236 ngày
52 227 ngày
46 226 ngày
80 223 ngày
61 222 ngày
66 221 ngày
47 213 ngày
10 202 ngày
04 201 ngày
76 188 ngày
00 178 ngày
85 176 ngày
75 175 ngày
82 174 ngày
98 154 ngày
83 152 ngày
42 151 ngày
95 146 ngày
99 143 ngày
68 130 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 07/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 07/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 06/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 06/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 05/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 05/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 04/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 04/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 03/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 03/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 02/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 02/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 01/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 01/12/2018