soicaupro24h.top

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
32 16 ngày
03 13 ngày
69 13 ngày
48 10 ngày
34 9 ngày
38 9 ngày
44 9 ngày
64 9 ngày
76 9 ngày
88 8 ngày
91 8 ngày
05 7 ngày
17 7 ngày
67 7 ngày
87 7 ngày
21 6 ngày
31 6 ngày
50 6 ngày
79 6 ngày
82 6 ngày
95 6 ngày
41 5 ngày
51 5 ngày
60 5 ngày
77 5 ngày
93 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
27 16 lần
50 16 lần
58 16 lần
68 15 lần
57 14 lần
71 14 lần
18 12 lần
34 12 lần
59 12 lần
65 12 lần
81 12 lần
09 11 lần
15 11 lần
17 11 lần
37 11 lần
83 11 lần
06 10 lần
24 10 lần
26 10 lần
30 10 lần
55 10 lần
56 10 lần
69 10 lần
76 10 lần
89 10 lần
93 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 32 đã 16 ngày chưa ra, cực đại là 24 ngày (từ 03/06/2007 đến 26/06/2007) [Chi tiết]
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
Đặc biệt lâu chưa ra:
06 762 ngày
90 408 ngày
91 396 ngày
93 377 ngày
51 295 ngày
25 287 ngày
07 259 ngày
13 249 ngày
12 239 ngày
09 235 ngày
52 226 ngày
46 225 ngày
80 222 ngày
61 221 ngày
66 220 ngày
47 212 ngày
10 201 ngày
04 200 ngày
76 187 ngày
00 177 ngày
85 175 ngày
75 174 ngày
82 173 ngày
98 153 ngày
83 151 ngày
42 150 ngày
95 145 ngày
99 142 ngày
68 129 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 07/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 07/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 06/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 06/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 05/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 05/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 04/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 04/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 03/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 03/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 02/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 02/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 01/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 01/12/2018