soicaupro24h.top

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
17 16 ngày
41 14 ngày
52 13 ngày
10 11 ngày
18 11 ngày
28 11 ngày
35 11 ngày
09 10 ngày
20 10 ngày
40 9 ngày
81 9 ngày
99 9 ngày
08 8 ngày
63 8 ngày
83 8 ngày
05 7 ngày
57 7 ngày
77 7 ngày
02 6 ngày
31 6 ngày
34 6 ngày
72 6 ngày
73 6 ngày
75 6 ngày
25 5 ngày
26 5 ngày
39 5 ngày
92 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
27 17 lần
68 17 lần
58 14 lần
01 13 lần
06 13 lần
48 13 lần
71 13 lần
15 12 lần
30 12 lần
54 12 lần
57 12 lần
59 12 lần
89 12 lần
50 11 lần
56 11 lần
65 11 lần
66 11 lần
11 10 lần
24 10 lần
26 10 lần
46 10 lần
77 10 lần
84 10 lần
93 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 17 đã 16 ngày chưa ra, cực đại là 29 ngày (từ 21/08/2017 đến 18/09/2017) [Chi tiết]
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
Đặc biệt lâu chưa ra:
06 771 ngày
90 417 ngày
91 405 ngày
93 386 ngày
51 304 ngày
25 296 ngày
07 268 ngày
13 258 ngày
12 248 ngày
09 244 ngày
52 235 ngày
46 234 ngày
80 231 ngày
61 230 ngày
66 229 ngày
47 221 ngày
10 210 ngày
04 209 ngày
76 196 ngày
00 186 ngày
85 184 ngày
75 183 ngày
82 182 ngày
98 162 ngày
83 160 ngày
42 159 ngày
95 154 ngày
99 151 ngày
68 138 ngày
31 132 ngày
92 130 ngày
72 129 ngày
36 128 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 07/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 07/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 05/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 05/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 04/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 04/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 03/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 03/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 02/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 02/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 01/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 01/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 30/11/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 30/11/2018