soicaupro24h.top

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
17 15 ngày
41 13 ngày
52 12 ngày
10 10 ngày
18 10 ngày
28 10 ngày
35 10 ngày
09 9 ngày
20 9 ngày
40 8 ngày
81 8 ngày
99 8 ngày
08 7 ngày
33 7 ngày
63 7 ngày
83 7 ngày
05 6 ngày
57 6 ngày
77 6 ngày
02 5 ngày
31 5 ngày
34 5 ngày
44 5 ngày
72 5 ngày
73 5 ngày
75 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
27 17 lần
68 17 lần
58 14 lần
48 13 lần
57 13 lần
71 13 lần
06 12 lần
15 12 lần
30 12 lần
59 12 lần
66 12 lần
89 12 lần
01 11 lần
50 11 lần
56 11 lần
65 11 lần
11 10 lần
24 10 lần
26 10 lần
29 10 lần
46 10 lần
49 10 lần
54 10 lần
77 10 lần
84 10 lần
93 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 17 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 29 ngày (từ 21/08/2017 đến 18/09/2017) [Chi tiết]
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
Đặc biệt lâu chưa ra:
06 770 ngày
90 416 ngày
91 404 ngày
93 385 ngày
51 303 ngày
25 295 ngày
07 267 ngày
13 257 ngày
12 247 ngày
09 243 ngày
52 234 ngày
46 233 ngày
80 230 ngày
61 229 ngày
66 228 ngày
47 220 ngày
10 209 ngày
04 208 ngày
76 195 ngày
00 185 ngày
85 183 ngày
75 182 ngày
82 181 ngày
98 161 ngày
83 159 ngày
42 158 ngày
95 153 ngày
99 150 ngày
68 137 ngày
31 131 ngày
92 129 ngày
72 128 ngày
36 127 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 07/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 07/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 06/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 06/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 04/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 04/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 03/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 03/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 02/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 02/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 01/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 01/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 30/11/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 30/11/2018