soicaupro24h.top

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
91 13 ngày
17 12 ngày
82 11 ngày
41 10 ngày
51 10 ngày
52 9 ngày
62 9 ngày
12 8 ngày
45 8 ngày
61 8 ngày
10 7 ngày
13 7 ngày
18 7 ngày
22 7 ngày
28 7 ngày
35 7 ngày
94 7 ngày
04 6 ngày
09 6 ngày
20 6 ngày
55 6 ngày
80 6 ngày
96 6 ngày
40 5 ngày
42 5 ngày
81 5 ngày
86 5 ngày
98 5 ngày
99 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
27 17 lần
58 16 lần
68 16 lần
57 15 lần
50 14 lần
30 13 lần
15 12 lần
26 12 lần
48 12 lần
71 12 lần
89 12 lần
02 11 lần
06 11 lần
31 11 lần
59 11 lần
65 11 lần
76 11 lần
77 11 lần
01 10 lần
09 10 lần
24 10 lần
29 10 lần
39 10 lần
56 10 lần
84 10 lần
93 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 91 đã 13 ngày chưa ra, cực đại là 31 ngày (từ 20/07/2009 đến 19/08/2009) [Chi tiết]
Cặp số 17 đã 12 ngày chưa ra, cực đại là 29 ngày (từ 21/08/2017 đến 18/09/2017) [Chi tiết]
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
Đặc biệt lâu chưa ra:
06 767 ngày
90 413 ngày
91 401 ngày
93 382 ngày
51 300 ngày
25 292 ngày
07 264 ngày
13 254 ngày
12 244 ngày
09 240 ngày
52 231 ngày
46 230 ngày
80 227 ngày
61 226 ngày
66 225 ngày
47 217 ngày
10 206 ngày
04 205 ngày
76 192 ngày
00 182 ngày
85 180 ngày
75 179 ngày
82 178 ngày
98 158 ngày
83 156 ngày
42 155 ngày
95 150 ngày
99 147 ngày
68 134 ngày
31 128 ngày
92 126 ngày
72 125 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 07/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 07/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 06/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 06/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 05/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 05/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 04/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 04/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 03/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 03/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 01/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 01/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 30/11/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 30/11/2018