soicaupro24h.top

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
17 14 ngày
82 13 ngày
41 12 ngày
52 11 ngày
10 9 ngày
18 9 ngày
28 9 ngày
35 9 ngày
94 9 ngày
09 8 ngày
20 8 ngày
55 8 ngày
80 8 ngày
40 7 ngày
81 7 ngày
86 7 ngày
99 7 ngày
08 6 ngày
33 6 ngày
63 6 ngày
65 6 ngày
83 6 ngày
01 5 ngày
05 5 ngày
16 5 ngày
57 5 ngày
77 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
27 18 lần
58 16 lần
68 15 lần
48 13 lần
57 13 lần
71 13 lần
06 12 lần
15 12 lần
26 12 lần
30 12 lần
50 12 lần
59 12 lần
66 12 lần
89 12 lần
24 11 lần
77 11 lần
01 10 lần
29 10 lần
39 10 lần
43 10 lần
46 10 lần
54 10 lần
56 10 lần
65 10 lần
76 10 lần
84 10 lần
93 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 17 đã 14 ngày chưa ra, cực đại là 29 ngày (từ 21/08/2017 đến 18/09/2017) [Chi tiết]
Cặp số 82 đã 13 ngày chưa ra, cực đại là 23 ngày (từ 10/03/2011 đến 01/04/2011) [Chi tiết]
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
Đặc biệt lâu chưa ra:
06 769 ngày
90 415 ngày
91 403 ngày
93 384 ngày
51 302 ngày
25 294 ngày
07 266 ngày
13 256 ngày
12 246 ngày
09 242 ngày
52 233 ngày
46 232 ngày
80 229 ngày
61 228 ngày
66 227 ngày
47 219 ngày
10 208 ngày
04 207 ngày
76 194 ngày
00 184 ngày
85 182 ngày
75 181 ngày
82 180 ngày
98 160 ngày
83 158 ngày
42 157 ngày
95 152 ngày
99 149 ngày
68 136 ngày
31 130 ngày
92 128 ngày
72 127 ngày
36 126 ngày

Cùng chuyên mục
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 10/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 09/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 08/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 07/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 07/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 06/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 06/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 05/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 05/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 03/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 03/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 02/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 02/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 01/12/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 01/12/2018
Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 30/11/2018 Thống Kê Nhanh Miền Bắc Ngày 30/11/2018